Desi  

ROYAL DE SIRE Renmil " Desi "

Młodzieżowy Champion Polski
Champion Polski
 

HD-A

Rodowód:

       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Galeria:

 

 
POWRÓT